Kdo může zpracovávat průkazy energetické náročnosti?

Zpracovat a vydat PENB může pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, to jest energetický auditor či autorizovaná osobapodle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Tato oprávněná osoba musí být ovšem přezkoušená ministerstvem (dle prováděcího právního předpisu) z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov. To znamená, že ne každý může tuto činnost provádět.

Jak najít energetického specialistu

Je vpodstatě zcela jedno, jak si specialistu najdete. Jestli vám někoho doporučí známý, podíváte se do inzerce, budete vyhledávat seznam na internetu.Nakonec vždycky dospějete k někomu, kdo se tímto oborem zabývá. Pokud ale chcete mít jistotu, jestli je tato osoba skutečně oprávněna dělat to, co nabízí, pak navštivte stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde v sekci Energetika a suroviny a podsekci Energetická účinnost najdete tzv. Seznam energetických specialistů – i s podrobnostmi o jejich činnosti, specializaci, množství jimi vydaných průkazů apod.