Co to je?

3D tiskárna je zařízení, které vůbec není žádným printerem, tak, jak je běžně známe. Jak lze 2D technologii také změnit na prostorovou, že ano? Je to logicky nesmysl. Takže se opět setkáváme se zavádějícím pojmem, pod kterým si normální člověk nemůže představit logickým postupem nic konkrétního. Pokusme si to tedy osvětlit.

Zařízení na vytváření prostorového modelu

Asi tak by se ve stručnosti dalo popsat zařízení, které se poměrně nedávno dostalo na trh a ještě není příliš ve všeobecné povědomosti lidí. Což není tak důležité. Důležité je spíš to, co taková věc dokáže. Jednoduše řečeno na základě příkazů z PC toto zařízení dokáže vytvořit z plastu vpodstatě libovolný trojrozměrný model, který bude omezen pouze velikostí výrobního zařízení.